fbpx

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
STARNET, s.r.o. vytvořil aplikaci Mazaná TV jako komerční aplikaci. Tato SLUŽBA je poskytována společností STARNET, s.r.o. a je určena k používání tak, jak je.
Tato stránka slouží k informování návštěvníků o našich zásadách se shromažďováním, používáním a zveřejňováním osobních údajů, pokud se někdo rozhodl využívat naši Službu.
Pokud se rozhodnete používat naši Službu, pak souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souvislosti s těmito zásadami. Osobní údaje, které shromažďujeme, slouží k poskytování a zlepšování Služby. Vaše údaje nebudeme používat ani s nikým sdílet jinak, než jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
Pojmy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mají stejný význam jako v našich Smluvních podmínkách, které jsou dostupné na adrese Mazaná TV, pokud nejsou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů definovány jinak.

Shromažďování a používání informací
Pro lepší zážitek při používání naší služby můžeme požadovat, abyste nám poskytli určité osobní údaje. Informace, které požadujeme, si ponecháme a použijeme je tak, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Údaje ze záznamů
Chceme vás informovat, že kdykoli používáte naši Službu, v případě chyby v aplikaci shromažďujeme data a informace (prostřednictvím produktů třetích stran) ve vašem telefonu, které se nazývají Log Data. Tato Log Data mohou obsahovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení („IP“), název zařízení, verze operačního systému, konfigurace aplikace při používání naší Služby, čas a datum používání Služby a další statistiky.

Soubory cookie
Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím dat, které se běžně používají jako anonymní jedinečné identifikátory. Jsou odesílány do vašeho prohlížeče z navštívených webových stránek a ukládají se do vnitřní paměti vašeho zařízení.
Tato služba tyto „cookies“ výslovně nepoužívá. Aplikace však může používat kód a knihovny třetích stran, které používají „cookies“ ke shromažďování informací a zlepšování svých služeb. Máte možnost tyto soubory „cookie“ přijmout nebo odmítnout a vědět, kdy je soubor „cookie“ do vašeho zařízení odeslán. Pokud se rozhodnete naše soubory cookie odmítnout, je možné, že nebudete moci používat některé části této služby.

Poskytovatelé služeb
Z následujících důvodů můžeme využívat služeb společností a jednotlivců třetích stran:

  • Za účelem usnadnění naší služby;
  • K poskytování Služby naším jménem;
  • K provádění služeb souvisejících se Službou; nebo
  • Aby nám pomohli analyzovat, jak je naše Služba využívána.

Chceme informovat uživatele této Služby, že tyto třetí strany mají přístup k jejich osobním údajům. Důvodem je plnění úkolů, které jim byly naším jménem přiděleny. Jsou však povinny tyto informace nezveřejňovat ani nepoužívat k jiným účelům.

Bezpečnost
Vážíme si vaší důvěry, s níž nám poskytujete své Osobní údaje, a proto se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky jejich ochrany. Pamatujte však, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není stoprocentně bezpečný a spolehlivý a my nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Odkazy na jiné stránky
Tato služba může obsahovat odkazy na jiné stránky. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na tuto stránku. Upozorňujeme, že tyto externí stránky neprovozujeme. Proto vám důrazně doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Ochrana osobních údajů dětí
Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí. Doporučujeme všem dětem, aby nikdy neposkytovaly žádné osobní údaje prostřednictvím Aplikace a/nebo Služeb. Doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům, aby sledovali používání internetu svými dětmi a pomohli prosazovat tyto zásady tím, že své děti poučí, aby nikdy neposkytovaly osobní údaje prostřednictvím Aplikace a/nebo Služeb bez jejich souhlasu. Pokud máte důvod se domnívat, že nám dítě prostřednictvím Aplikace a/nebo Služeb poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Abyste mohli ve své zemi udělit souhlas se zpracováním svých osobně identifikovatelných údajů, musí vám být rovněž alespoň 16 let (v některých zemích můžeme povolit, aby tak vaším jménem učinil váš rodič nebo opatrovník).

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Doporučujeme vám proto, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali, zda nedošlo k nějakým změnám. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.
Tyto zásady jsou platné od 25. 5. 2018

Kontaktujte nás
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k našim Zásadám ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na adrese podpora@mazana.tv.