fbpx

Podmínky a ustanovení

Podmínky a ustanovení
Stažením nebo používáním aplikace se na vás automaticky vztahují tyto podmínky – před použitím aplikace byste si je proto měli pečlivě přečíst. Aplikaci, žádnou její část ani naše ochranné známky nesmíte žádným způsobem kopírovat ani upravovat. Nesmíte se pokoušet extrahovat zdrojový kód aplikace a také byste se neměli pokoušet aplikaci překládat do jiných jazyků nebo vytvářet odvozené verze. Samotná aplikace a všechny ochranné známky, autorská práva, práva k databázím a další práva duševního vlastnictví s ní spojená stále patří společnosti STARNET, s.r.o..
Společnost STARNET, s.r.o. se snaží zajistit, aby aplikace byla co nejužitečnější a nejefektivnější. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu aplikaci změnit nebo její služby zpoplatnit. Nikdy vám nebudeme účtovat poplatky za aplikaci nebo její služby, aniž bychom vám jasně sdělili, za co přesně platíte.
Aplikace Mazaná TV ukládá a zpracovává osobní údaje, které jste nám poskytli, za účelem poskytování našich služeb. Je vaší odpovědností zajistit bezpečnost vašeho telefonu a přístupu do aplikace. Proto vám nedoporučujeme provádět jailbreak nebo root telefonu, což je proces odstraňování softwarových omezení a restrikcí stanovených oficiálním operačním systémem vašeho zařízení. Mohlo by to způsobit zranitelnost telefonu vůči malwaru/virům/škodlivým programům, ohrozit bezpečnostní funkce telefonu a mohlo by to znamenat, že aplikace Mazaná TV nebude fungovat správně nebo vůbec.
Měli byste si být vědomi, že za některé věci společnost STARNET, s.r.o. nenese odpovědnost. Některé funkce aplikace budou vyžadovat aktivní připojení k internetu. Připojení může být Wi-Fi nebo poskytované poskytovatelem mobilní sítě, ale společnost STARNET, s.r.o. nemůže nést odpovědnost za to, že aplikace nebude fungovat v plné funkčnosti, pokud nebudete mít přístup k Wi-Fi a nezbude vám žádný z datových limitů.
Pokud aplikaci používáte mimo oblast s Wi-Fi, nezapomeňte, že stále platí podmínky smlouvy s vaším poskytovatelem mobilní sítě. V důsledku toho vám může poskytovatel mobilní sítě účtovat náklady na data po dobu připojení při přístupu k aplikaci nebo jiné poplatky třetích stran. Používáním aplikace přebíráte odpovědnost za všechny tyto poplatky, včetně poplatků za roamingová data, pokud aplikaci používáte mimo své domovské území (tj. region nebo zemi), aniž byste vypnuli datový roaming. Pokud nejste plátcem účtu za zařízení, na kterém aplikaci používáte, mějte na paměti, že předpokládáme, že jste od plátce účtu obdrželi povolení k používání aplikace.
Stejně tak STARNET, s.r.o. nemůže vždy převzít odpovědnost za způsob, jakým aplikaci používáte, tj. musíte se ujistit, že vaše zařízení je nabité – pokud se vybije a vy jej nemůžete zapnout, abyste mohli využívat službu, STARNET, s.r.o. nemůže převzít odpovědnost.
Pokud jde o odpovědnost společnosti STARNET, s.r.o. za vaše používání aplikace, při jejím používání je důležité mít na paměti, že ačkoli se snažíme zajistit, aby byla vždy aktuální a správná, spoléháme na třetí strany, které nám poskytují informace, abychom vám je mohli zpřístupnit. Společnost STARNET, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou ztrátu, která vám vznikne v důsledku toho, že se na tuto funkci aplikace zcela spolehnete.
V určitém okamžiku můžeme chtít aplikaci aktualizovat. Aplikace je v současné době dostupná pro systém Android – požadavky na tento systém(a na případné další systémy, na které se rozhodneme rozšířit dostupnost aplikace) se mohou změnit, a pokud budete chtít aplikaci nadále používat, budete si muset stáhnout aktualizace. Společnost STARNET, s.r.o. neslibuje, že bude aplikaci vždy aktualizovat tak, aby pro vás byla aktuální a/nebo fungovala s verzí systému Android, kterou máte nainstalovanou ve svém zařízení. Slibujete však, že budete vždy přijímat aktualizace aplikace, pokud vám budou nabídnuty, Můžeme také chtít přestat aplikaci poskytovat a můžeme kdykoli ukončit její používání, aniž bychom vás o ukončení informovali. Pokud vám neřekneme jinak, při jakémkoli ukončení (a) končí práva a licence, které vám byly uděleny v těchto podmínkách; (b) musíte přestat aplikaci používat a (v případě potřeby) ji odstranit ze svého zařízení.

Změny těchto podmínek
Naše smluvní podmínky můžeme čas od času aktualizovat. Doporučujeme vám tedy pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda nedošlo ke změnám. O případných změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Podmínek na této stránce.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25. 5. 2018.

Kontaktujte nás
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k našim obchodním podmínkám, neváhejte nás kontaktovat na adrese podpora@mazana.tv.