fbpx

IPv6IPv6 (internetový protokol verze 6) je v informatice označení nastupujícího protokolu pro komunikaci v současném Internetu (resp. v počítačových sítích, které Internet vytvářejí). IPv6 nahrazuje dosluhující protokol IPv4. Přináší zejména masivní rozšíření adresního prostoru (tj. možnost přidělit všem zařízením jejich vlastní IPv6 adresu) a zdokonalení schopnosti přenášet vysokorychlostně data.

IPv6 je sice už dlouhá léta stanoven, popsán a vymyšlen, k jeho nasazování však dochází velmi pomalu. Starý protokol IPv4 totiž funguje vcelku bez problémů a málokoho nutí okolnosti k (vcelku „bolestivému“) přechodu na nový IPv6. Jediný znatelný rozdíl mezi IPv4 a IPv6 je obrovské rozšíření počtu IP adres. To je také jediný strašák u současné IPv4 – nedostatek adres se začíná čím dál více projevovat.

IPv4 jsme zvyklí zapisovat takto:

AAA.BBB.CCC.DDD (Například 178.255.168.17)

Čísla AAA, BBB, CCC, DDD mohou nabývat hodnot 0 – 255. Některé adresy (resp. celé skupiny adres) jsou ale vyhrazeny pro jiné použití, než pro přidělení konkrétním počítačům. Tím se jejich prostor ještě zužuje.

Celkem je použitelných IPv4 adres ani ne 3.7 miliardy.

IPv6 prostor je mnohem širší – je jich 79.228.162.514.264.337.593.543.950.336 krát počet IPv4 IP adres.

Problém je, že IPv4 prostor nebylo možné nijak rozumně rozšířit, proto musel vzniknout zcela nový protokol. Je zde jediný možný scénář nasazení – starý protokol nechat dožít a nový zavést a pozvolna na něj převádět celý svět. Nyní se nacházíme ve stádiu, kdy protokolu IPv4 docházejí veřejné IP adresy, čímž IPv6 pozvolna nabírá na významu. Zdaleka ale není možné opustit svět IPv4, v současnosti je IPv4 nutností a IPv6 pouhým bonusem k IPv4. Ještě několik let poběží oba protokoly současně.

Zavádění IPv6 v síti STARNET

Síť STARNET funguje s protokolem IPv4 a paralelně většinou také s IPv6.

Pokud chce zákazník používat IPv6, musí být splněny tyto podmínky:

  • Zákazník musí mít domácí router s podporou IPv6.
  • Zákazník musí mít podporu IPv6 v počítači. To je samozřejmostí od Windows 7.

Pokud jsou tyto podmínky splněny, zákazník získává IPv6 automaticky a nemusí o nic žádat.

Test IPv6

Stav Vaší přípojky a zařízení si můžete ověřit na adrese www.test-ipv6.cz