fbpx

Reklamace

Naši zákazníci mají právo reklamovat jak jednotlivá vyúčtování, tak i poskytnuté služby či zakoupené zboží.

Ke stažení

V případě technických problémů s našimi službami kontaktujte, prosíme nejdříve naši technickou podporu (tel. 380 427 437, e-mail podpora@starnet.cz), případně využijte číslo našeho bezplatného záznamníku (tel. 800 888 899).

V případě nejasností či výhrad vůči vyúčtování služeb kontaktujte, prosíme nejdříve naše fakturační oddělení (tel. 387 201 160, e-mail fakturace@starnet.cz).

Pokud jste přesvědčeni, že se Vám od nás přesto nedostalo uspokojujícího vysvětlení, máte možnost uplatnit reklamaci.

Podání reklamace je možné:

  • reklamačním formulářem, který je možno ve formátu pdf stáhnout na webových stránkách www.starnet.cz/download/formular_reklamace.pdf a zaslaný na e-mailovou adresu: reklamace@netportal.cz
  • online reklamačním formulářem na webových stránkách www.starnet.cz/reklamace/formular
  • písemně (adresa STARNET, s.r.o., Antonína Barcala 1446/26A, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice či adresa STARNET, s.r.o., Žižkova tř. 226/3, 370 01 České Budějovice)
  • osobně na adrese kontaktní kanceláře (Antonína Barcala 1446/26A, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice)

Volitelně je možné doplnit k reklamaci další údaje, nebo přílohy.

Reklamace vyúčtování

Reklamaci vyúčtování je nutné uplatnit nejpozději do 2. měsíců ode dne doručení vyúčtování, jinak právo reklamovat zaniká. Podání reklamace ze zákona nemá odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtování ve lhůtě splatnosti.

Pro vyřízení reklamace je platnou legislativní úpravou stanovena lhůta 1 měsíce, ve výjimečných případech, jako je např. nutnost komunikace se zahraničními dodavateli, se lhůta prodlužuje až na maximálně 2 měsíce.

Reklamace zařízení

Naši zákazníci mají právo jakékoliv zboží zakoupené v naší kontaktní kanceláři, od našich pověřených zaměstnanců či smluvních spolupracovníků, nebo zboží doručené prostřednictvím smluvního přepravce.

Pro vyřízení reklamace je platnou legislativní úpravou stanovena lhůta 1 měsíc.

Reklamace služeb

Naši zákazníci mají právo ohradit se proti rozsahu, kvalitě i ceně poskytnuté služby.

Pro vyřízení reklamace je platnou legislativní úpravou stanovena lhůta 1 měsíce, ve výjimečných případech, jako je nutnost komunikace se zahraničními dodavateli, se lhůta prodlužuje až na maximálně 2 měsíce.

Mimosoudní řešení sporů

STARNET, s.r.o. jednoznačně preferuje řešení sporů se zákazníky (účastníky) oboustranně přijatelnou dohodou.

Spory mezi účastníky smlouvy je možné vyřešit mimosoudně dohodou nebo prostřednictvím příslušných orgánů veřejné moci.

Nevyhoví-li STARNET, s.r.o. reklamaci, je zákazník oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynut lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podáním námitky není dotčena povinnost uhradit za poskytnutou službu cenu ve výši platné v době poskytnut této služby. Český telekomunikační řad je však v odůvodněných případech oprávněn na žádost zákazníka rozhodnout o odkladném účinku, viz http://www.ctu.cz/pusobnost-ctu/ochrana-spotrebitele.html

V případě, že dojde mezi STARNET, s.r.o. a zákazníkem ke vzniku sporu ze smlouvy týkající se zboží, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00, Praha 2, email: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.

V případě, že dojde mezi STARNET, s.r.o. a zákazníkem ke vzniku sporu ze smlouvy týkající se vyúčtování či služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025, e-mail podatelna@ctu.cz, www.ctu.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu