Přepis služby na nového zákazníka

SOUČASNÝ ÚČASTNÍK - trvalé bydliště
titul
jméno a příjmení / název *
datum narození * / IČ
ulice a č.p. / č. orient. *
město *
PSČ *
e-mail *
telefon / mobil *
ADRESA INSTALACE
ulice a č.p. / č. orient. *
město *
PSČ *
podlaží / byt *
NOVÝ ÚČASTNÍK - trvalé bydliště
titul
jméno a příjmení / název *
ulice a č.p. / č. orient.
město
PSČ
e-mail *
telefon / mobil *
POZNÁMKA

* údaje označené * jsou povinné